תוצאה
קטגוריה
31 / 7
23%
מגדר
121 / 17
15%
כללי
121 / 17
15%