תוצאה
קטגוריה
31 / 6
20%
מגדר
121 / 15
13%
כללי
121 / 15
13%