תוצאה
קטגוריה
31 / 5
17%
מגדר
121 / 14
12%
כללי
121 / 14
12%