תוצאה
קטגוריה
51 / 8
16%
מגדר
121 / 13
11%
כללי
121 / 13
11%