תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 34
52%
מגדר
66 / 34
52%
כללי
70 / 34
49%