תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 43
66%
מגדר
66 / 43
66%
כללי
70 / 43
62%