תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 30
46%
מגדר
66 / 30
46%
כללי
70 / 30
43%