תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 42
64%
מגדר
66 / 42
64%
כללי
70 / 42
60%