תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 29
44%
מגדר
66 / 29
44%
כללי
70 / 29
42%