תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 41
63%
מגדר
66 / 41
63%
כללי
70 / 41
59%