תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 39
60%
מגדר
66 / 39
60%
כללי
70 / 39
56%