תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 38
58%
מגדר
66 / 38
58%
כללי
70 / 38
55%