תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 25
38%
מגדר
66 / 25
38%
כללי
70 / 25
36%