תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 23
35%
מגדר
66 / 23
35%
כללי
70 / 23
33%