תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 21
32%
מגדר
66 / 21
32%
כללי
70 / 21
30%