תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 20
31%
מגדר
66 / 20
31%
כללי
70 / 20
29%