תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 19
29%
מגדר
66 / 19
29%
כללי
70 / 19
28%