תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 18
28%
מגדר
66 / 18
28%
כללי
70 / 18
26%