תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 16
25%
מגדר
66 / 16
25%
כללי
70 / 16
23%