תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 13
20%
מגדר
66 / 13
20%
כללי
70 / 13
19%