תוצאה
אישי
קטגוריה
66 / 12
19%
מגדר
66 / 12
19%
כללי
70 / 12
18%