תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 21
100%
מגדר
21 / 21
100%
כללי
22 / 22
100%