תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 20
96%
מגדר
21 / 20
96%
כללי
22 / 21
96%