תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 19
91%
מגדר
21 / 19
91%
כללי
22 / 19
87%