תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 17
81%
מגדר
21 / 17
81%
כללי
22 / 17
78%