תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 16
77%
מגדר
21 / 16
77%
כללי
22 / 16
73%