תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 15
72%
מגדר
21 / 15
72%
כללי
22 / 15
69%