תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 12
58%
מגדר
21 / 12
58%
כללי
22 / 12
55%