תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 8
39%
מגדר
21 / 8
39%
כללי
22 / 8
37%