תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 6
29%
מגדר
21 / 6
29%
כללי
22 / 6
28%