תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 5
24%
מגדר
21 / 5
24%
כללי
22 / 5
23%