תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
3 / 3
100%
ריצה I 3/3
אופניים 1/3
ריצה II 1/3