מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:21.367
2.5KM 00:15:39.457
כרוז 00:30:24.703
סיום 00:30:31.110