מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:05.623
2.5KM 00:14:34.713
כרוז 00:29:14.130
כרוז 00:29:15.203
סיום 00:29:21.300