מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:05.137
2.5KM 00:13:25.200
כרוז 00:28:12.380
כרוז 00:28:13.453
סיום 00:28:18.120
סיום 01:02:50.137
סיום 01:02:54.260