מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:14.647
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:14.830
2.5KM 00:13:31.453
כרוז 00:27:12.630
כרוז 00:27:13.713
סיום 00:27:19.607
סיום 01:03:35.300