מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:01.383
2.5KM 00:13:26.700
כרוז 00:27:12.120
סיום 00:27:18.610
סיום 01:09:23.310