מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:10.610
2.5KM 00:12:17.700
כרוז 00:25:52.380
כרוז 00:25:53.713
סיום 00:26:00.357