מקטע זמן
2.5KM 00:12:48.447
כרוז 00:25:43.230
כרוז 00:25:44.457
סיום 00:25:51.500