מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:00.627
2.5KM 00:11:41.197
כרוז 00:25:25.623
כרוז 00:25:26.953
סיום 00:25:32.970
סיום 01:03:38.137
סיום 01:03:42.760