מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:23.117
2.5KM 00:12:41.197
כרוז 00:25:03.120
כרוז 00:25:03.960
סיום 00:25:09.360