מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:01.120
2.5KM 00:11:34.447
כרוז 00:24:59.373
כרוז 00:25:00.457
סיום 00:25:07.473
סיום 01:12:32.513
סיום 01:12:40.517
סיום 01:12:41.190