מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:00.617
2.5KM 00:12:07.447
כרוז 00:24:50.380
כרוז 00:24:51.953
סיום 00:24:58.103