מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:00.900
2.5KM 00:11:22.947
כרוז 00:24:39.190
כרוז 00:24:40.207
סיום 00:24:46.607
סיום 01:01:44.640