מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:04.170
2.5KM 00:11:16.947
כרוז 00:24:32.387
כרוז 00:24:33.457
סיום 00:24:38.960