מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:05.453
2.5KM 00:11:43.197
כרוז 00:24:13.633
כרוז 00:24:14.690
סיום 00:24:20.400