מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:04.570
2.5KM 00:11:49.197
כרוז 00:23:55.123
כרוז 00:23:55.960
סיום 00:24:01.353