מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:30.363
2.5KM 00:12:14.203
סיום 00:23:56.950