מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:02.420
2.5KM 00:10:55.200
כרוז 00:23:09.467
סיום 00:23:15.223
כרוז 00:29:23.620
כרוז 00:31:30.160