מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:04.140
2.5KM 00:10:46.693
כרוז 00:23:01.123
כרוז 00:23:02.457
סיום 00:23:09.100
סיום 00:23:11.980